Leczenie w znieczuleniu ogólnym

Jako jedna z niewielu w Europie Środkowej Klinika Vidental może zaoferować kompleksowe leczenie stomatologiczne na jednej wizycie w znieczuleniu ogólnym. Usługę ta kierowana jest do osób cierpiących na dentofobię, a szczególnie do pacjentów specjalnej troski. Leczenie stomatologiczne u tych pacjentów może być przeprowadzone jedynie w znieczuleniu ogólnym. Klinika dysponuje aparatem do znieczuleń ogólnych najwyższej klasy SIESTAiTS, który zapewnia bezpieczeństwo pacjenta w trakcie wykonywania zabiegów. Leczenie w znieczuleniu ogólnym poprzedzone jest dokładnymi badaniami laboratoryjnymi i specjalistycznymi przeprowadzanymi przez lekarza internistę i kardiologa. Nad bezpieczeństwem pacjenta podczas zabiegu czuwa zespół anestezjologiczny składający się z doświadczonego lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej. Po przeprowadzonym zabiegu pacjent przebywa około 3 godziny w pokoju wybudzeń pod okiem pielęgniarki anestezjologicznej.