Implantologia. Implanty Gliwice

Najnowocześniejszym sposobem odbudowy zęba jest zastąpienie go implantem.

Implant ściśle odwzorowuję budowę i funkcję zęba. Przed przestąpieniem do implantacji konieczna jest dokładana ocena podłoża kostnego na podstawie tomografii komputerowej. Tytanowy „korzeń” zostaje wszczepiony do kości a następnie przykryty płatem błony śluzowej. Brakujący ząb lub zęby zostaje zastąpiony uzupełnieniami tymczasowymi. Zabieg ten jest całkowicie bezbolesny dzięki komputerowemu znieczuleniu The Wand. W ciągu 4-6 miesięcy następuje osteointegracja czyli zespolenie tytanowego wszczepu z kością. Po wymaganym upływie czasu zostaje odbudowany brakujący ząb. W odcinku przednim, gdzie wymogi estetyki są bardzo duże proponujemy korony lub mosty pełnoceramiczne, w odcinku bocznym natomiast korony na metalu: złocie lub tytanie. Jedną z zalet implantów jest możliwość wykonania uzupełnienia stałego w zamian za ruchome bez konieczności szlifowania zębów pacjenta. Uzupełnienie ruchome jest bowiem bardzo uciążliwe dla pacjenta a ponadto powoduje zanik wyrostka zębodołowego i utratę kolejnych zębów. Bardzo często spotykane są trudności w utrzymaniu protezy całkowitej dolnej. W żuchwie dochodzi bowiem do znacznego zaniku kości. Wszczepienie dwóch implantów poprawia znacznie stabilizację protezy dolnej.

Zabiegi implantologiczne przeprowadzane są przez doświadczonego chirurga implantologa lek. stom. Jerzego Zbożenia.