Leczenie w znieczuleniu ogólnym

Jako jedna z niewielu w Europie Środkowej Klinika Vidental może zaoferować kompleksowe leczenie stomatologiczne na jednej wizycie w znieczuleniu ogólnym.

Usługę ta kierowana jest do osób cierpiących na dentofobię, a szczególnie do Pacjentów specjalnej troski. Leczenie stomatologiczne u tych Pacjentów może być przeprowadzone jedynie w znieczuleniu ogólnym.

Klinika dysponuje aparatem do znieczuleń ogólnych najwyższej klasy SIESTAiTS, który zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta w trakcie wykonywania zabiegów. Leczenie w znieczuleniu ogólnym poprzedzone jest dokładnymi badaniami laboratoryjnymi i specjalistycznymi przeprowadzanymi przez lekarza internistę i kardiologa. Nad bezpieczeństwem Pacjenta podczas zabiegu czuwa zespół anestezjologiczny składający się z doświadczonego lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej.

Po przeprowadzonym zabiegu Pacjent przebywa około 3 godziny w pokoju wybudzeń pod okiem pielęgniarki anestezjologicznej.