Laser stomatologiczny

Kombajn LMC - 050 stanowi połączenie dwóch laserów erbowego Er: YAG i neodymowego Nd: YAG z dodatkową funkcją lasera biostymulacyjnego. Laser erbowy YAG i Er. przeznaczony jest głównie do opracowywania twardych tkanek zęba.

Laser YAG:Nd ma zdecydowanie szersze zastosowanie w stomatologii, wykorzystywany jest m. in. w endodoncji, periodontologii, protetyce i mikrochirurgii.

Laser niskoenergetyczny - biostymulacyjny stosowany jest m. in. do leczenia
  • chorób miazgi
  • nadwrażliwości zębiny
  • aft nawrotowych
  • ran poekstrakcyjnych
  • neuralgii nerwu trójdzielnego
  • trudno wyrzynających się trzecich zębów trzonowych